Table 3

Arterial blood gas data

PAH+ (n=12)PAH– (n=32)p value
Pao 2 (kPa)9.6 (1.1)11.3 (1.5)0.0006
Paco 2 (kPa)5.8 (0.5)5.3 (0.5)0.002
Sao 2(%)93.9 (1.9)96.2 (1.3)0.0001
Pao 2
 <9.3 kPa (n)410.02
 <8.0 kPa (n)00NS
Paco 2
 ⩾6.0 kPa (n)42NS
 >6.6 kPa (n)00NS
  • Pao 2 = partial pressure of oxygen in arterial blood; Paco 2 = partial pressure of carbon dioxide in arterial blood; Sao 2 = oxyhaemoglobin saturation; N = number of patients; PAH = pulmonary arterial hypertension.